Valuator blog

Najnoviji blog postovi
logo-team
Valuator tim | 21. decembar 2023.
Podeli članak:

Iza kulisa sigurnosti i kvaliteta: Valuator i ISO standardi

Jedna od najboljih stvari (koja je istovremeno i najveći izazov) u vezi sa hiper-brzom ekspanzijom digitalnog tržišta jeste mnoštvo SaaS (software as a service) kompanija koje se svakodnevno pojavljuju. Iako to pruža korisnicima mnogo veći izbor kompanija i njihovih kreativnih i praktičnih rešenja, postavlja se i opravdano pitanje: kako možete biti sigurni da ste izabrali najbolju?

Kada govorimo o sužavanju izbora, jedna od prvih stvari koju bi trebalo proveriti je da li je, pre svega, kompanija sertifikovana? International Organization for Standardization (skraćeno – ISO), je međunarodna organizacija za standardizaciju na čije se sertifikate gotovo svi u industriji oslanjaju. Sa ISO standardizacijom, SaaS kompanija postaje međunarodno priznata ne samo po visokokvalitetnoj usluzi, već i po pridržavanju strogih sigurnosnih propisa i proizvodu čiji kvalitet je zagarantovan. To je slučaj i sa Valuator-om, koji poseduje dva važna sertifikata – ISO 27001:2013 i ISO 9001:2015.

Naš put ka ISO 27001 i 9001 sertifikatima

Kada govorimo o savremenom softveru, izuzetnost i kvalitet su zaista postali sada već podrazumevani standard. Valuator je to prepoznao i odlučio da uloži mnogo truda ne bi li obezbedio sertifikate ISO 27001:2013 i ISO 9001:2015. Želeli smo ova dva jer se fokusiraju na vrednosti koje su nam bliske: bezbednost informacija i kvalitet proizvoda. Videli smo ovaj put ne samo kao postizanje određenih standarda; već kao misiju da postanemo primer sigurnosti, kvaliteta i poverenja.

Dobijanje ISO sertifikata zahtevalo je ne samo pažljivo planiranje već i ozbiljan i koncentrisan trud. Morali smo proći kroz temeljnu procenu naših praksi bezbednosti informacija i upravljanja kvalitetom i uskladiti ih sa strogim kriterijumima koje postavljaju ISO standardi. Naša početna odluka i sav trud koji je usledio nisu se odnosili samo na sertifikate, već i da usvojimo vrednosti kvaliteta i bezbednosti koji oni donose.

Zašto je značajan ISO 27001:2013?

ISO 27001 je jedan od kamena temeljaca Valuator-ove posvećenosti bezbednosti informacija. Ovaj standard ima stroge smernice koje se tiču ne samo uspostavljanja i implementacije, već i održavanja i kontinuiranog unapređenja sistema za upravljanje bezbednosti informacija. Ovaj sertifikat garantuje da Valuator ima visoke i stroge standarde poverljivosti i integriteta.

U isto vreme, ovaj sertifikat simbolizuje našu nepokolebljivu posvećenost zaštiti osetljivih podataka. Valuator primenjuje strogu kontrolu, prakse upravljanja rizicima i proaktivne mere, čime obezbeđuje sigurnost svih informacija svojih korisnika. Naši klijenti mogu biti potpuno sigurni da Valuator ne samo da ispunjava industrijske bezbednosne standarde, već ih i premašuje, te da su njihovi podaci na sigurnom. 

Šta čini ISO 9001:2015 važnim?

I dok bezbednost igra ključnu ulogu u načinu na koji Valuator posluje, takođe smo u potpunosti posvećeni kvalitetu našeg proizvoda. Tu na scenu stupa ISO 9001: sertifikat koji stoji iza naše odluke da klijentima pružimo softverska rešenja visokog kvaliteta. Ovaj standard fokusira se na sisteme upravljanja kvalitetom i podstiče nas da kao prioritete postavimo efikasnost, zadovoljstvo korisnika i kontinuirano unapređenje svih naših procesa.

ISO 9001 osigurava da softverska rešenja Valuator-a zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i da se uvek pilagode očekivanjima korisnika. Značaj efikasnih procesa, stalnog unapređivanja i ispunjavanja očekivanja korisnika nam je prioritet. Svesni smo da se naši klijenti oslanjaju na nas ne samo zbog kvaliteta koji danas imamo, već i zbog prilagodljivih rešenja koja će lako moći da se usklade sa njihovim promenljivim budućim potrebama.

Integracija ISO standarda u kulturu Valuator-a

U Valuator-u marljivo radimo na uključivanju ISO standarda u naše svakodnevno poslovanje. Ovi standardi su duboko ukorenjeni u način na koji funkcionišemo, komuniciramo i radimo, kako sa klijentima, tako i međusobno. S obzirom na to da uspeh ISO standarda najviše zavisi od kolektivne posvećenosti našeg tima, naši programi obuke i podizanja svesti su veoma temeljni.

Negujemo kulturu gde se svaki član tima ohrabruje i podržava u trudu da doprinese kontinuiranim poboljšanjima. Redovne provere, povratne informacije i proaktivne mere, ključni su delovi naše kulture i načina poslovanja. Želimo da stvorimo okruženje u kom se neguju inovacije i izuzetnost.

ISO sertifikati: partnerstvo zasnovano na poverenju

Naši ISO 27001:2013 i ISO 9001:2015 sertifikati nisu mrtvo slovo na papiru. Oni su benefiti ne samo nama, već, što je još važnije, našim korisnicima. Kroz ova dva sertifikata gradimo stabilna partnerstva zasnovana na poverenju.

ISO 27001:2013 sertifikatom obavezujemo se da ćemo voditi računa o zaštiti informacija naših korisnika. Implementacija ovog standarda omogućava nam da prepoznamo i umanjimo rizike, pružajući bolju bezbednost i umanjujući rizik od incidenata. Uz to, gradimo poverenje sa našim klijentima i partnerima, jer imamo čvrste dokaze koliko ozbiljno shvatamo zaštitu informacija.

Sa ISO 9001:2015 sertifikatom, obećavamo da je naš softver za upravljanje nabavkama visokog kvaliteta i pouzdan. Posvećeni smo konstantnom unapređenju i ispunjenju očekivanja naših korisnika. To znači ne samo isporučivanje funkcionalnog softvera, već i kontinuiran rad na njegovom unapređenju kako bismo se prilagodili promenama i izazovima.

Ovim kratkim pregledom, otkrili smo nekoliko važnih pokretačkih snaga koje su nas oblikovale i motivisale da proizvedemo naš softver. Dakle, šta se krije iza kulisa Valuator-ove posvećenosti bezbednosti i kvalitetu? Teženja ka izvrsnosti i duboka posvećenost pružanju sigurnog i pouzdanog softverskog iskustva našim cenjenim klijentima i partnerima. Ova dva sertifikata predstavljaju čvrst dokaz da je Valuator pouzdan partner na koga možete da se oslonite.